Choď na obsah Choď na menu
 


Vážení rodičia,

v dňoch od 27.12.2018 do 31.12.2018 je naša materská škola otvorená.

Od 2.1.2019 do 7.1.2019 je otvorená materská škola československej armády.

Materská škola Dukelských hrdinov v Snine bude  otvorená od 08.01.2019 t.j. utorok.

Prajeme Vám krásne a spokojné Vianoce a šťastný nový rok 2019.

 

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že na našej stránke máme ponuku fotenia. Prosím ktorý máte záujem nahláste triednym učiteľkám:

- ponuka 1- fotenie s medveďom

- ponuka 2 - fotenie zimná krajina.

CENA KOMPLETU 11 € prekvapenie – darček pre každé odfotené dieťa / podľa aktuálnej ponuky / je možné zakúpiť aj jednotlivé fotografie, formát A4 cena 5,- €, formát A5 cena 3,50 € pri zakúpení akýchkoľvek dvoch fotografií z kompletu - ďalší 1ks foto A5 zadarmo / akcia 2+1 / pri súrodencoch poskytujeme 2. a ďalšiemu súrodencovi zľavu na komplet 50%.

 

 

 

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že materská škola na Ul. Dukelských hrdinov Snina je od 02.07.2018 do 24.08.2018 zatvorená. V tomto čase je zabezpečená prevádzka náhradnej MŠ Perečínska Snina a MŠ Kukučínova Snina.

V dňoch od 27.8.2018  bude MŠ Dukelských hrdinov otvorená.

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019 je 3. septembra 2018.

 

  

 

   Ma007.gifterská 

                ŠKOLA

  DUKELSKÝCH                             hrdinov                                                 

           

oznamuje, že  v dňoch  od 30.apríla  do 30 mája  bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019. Prihlášky do materskej školy  si môžete vyzdvihnúť každý deň od 6.30hod. do 16.00hod., alebo stiahnuť na našej internetovej stránke www.msdukhrdinovsnina.estranky.sk.

Podmienky prijatia:

1. Dovŕšenie 2 rokov veku dieťaťa.

2.Vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do materskej školy.

3. Prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým      začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

4. Prednostne sa prijímajú deti s nástupom do 15.09.2017                                                                                                                                  PONÚKAME:                 

  • výučbu anglického jazyka
  • dopravný krúžok
  • náboženskú výchovu – „Bližšie k Bohu“
  • predplaveckú prípravu
  • návštevy jazdeckého klubu
  • aktivity podporujúce zdravie detí ( vychádzky pod les, prírody)                  

Podrobné informácie získate na našej web stránke

alebo na telefónnom čísle

057 762 25 11

 

 

Vážení rodičia!

 Tento rok naša materská škola môže dostať 2% z dane, preto prosíme rodičov a známych, či by prispeli na naše občianske združenie.

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech OZ poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Vyplňte podľa predtlače tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane a vpíšte sumu, ktorú chcete OZ poukázať.

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo odovzdajte naspäť triednej učiteľke, prípadne riaditeľke MŠ.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech občianskeho združenia.

Časové lehoty na podanie daňového priznania 2% z dane

15.2.2018 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

31.3.2018 - termín na podanie daňového priznania pre  fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane.

30.4.2018 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane na daňový úrad.

 

 

 

    Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt detské kreslené obrázky

      

                  Materská škola

   má dať dieťaťu taký základ, aby  malo  

     celý život potešenie zo vzdelania.

 

 „Skloniť sa treba k práci, čo dáva ľuďom chlieb. Hlbšie sa však treba skloniť

 

k matkám, čo dali život deťom. Ale najhlbšie k učiteľom, čo z bytosti  

vychovali človeka, lebo je ľahšie vrch preniesť, rieku zahatať, prinútiť ju

 proti prúdu tiecť, ako vychovať človeka so srdcom a dušou ľudskou.“

                                                                                                                          J.A.Komenský

V materskej škole sa snažíme v tvorivo humanistickom duchu podchytiť a rozvinúť základy emocionálnej inteligencie, rozvíjame emócie detí, učíme ich vyjadrovať vlastné názory, prejavovať city, rozmýšľať, hľadať príčiny, objavovať základné hodnoty ľudského života.

Dieťa prichádza na svet s istými anatomicko-fyziologickými predpokladmi. Postupne po narodení sa stáva členom ľudskej spoločnosti, ktorá ho obklopuje a pôsobí naň mnohotvárne. Vo vývine dieťaťa má osobitné významné miesto výchova. Práve detská duša by mohla určiť nový smer ľudského pokroku a snáď i viesť k vyšším formám civilizácie.

Deťom sa venuje  pozornosť v  škole  i v  rodine, ale môžeme  vždy  povedať, že s plnou úctou a vážnosťou k nim? Vychovávame v dobe, keď sa dôsledne zdôrazňujú také všeľudské hodnoty ako je demokracia, humanizácia, ľudské práva. Uvedené hodnoty sú predpokladom plnohodnotného života s  plným rešpektovaním osobnosti človeka.

 Humanistický prístup vo výchove charakterizuje úcta k osobnosti dieťaťa, uznanie jeho hodnoty ako človeka. Každá osobnosť je jedinečná a je potrebné ju rešpektovať. Príprava na život prebieha tvorbou a prežívaním vzťahov dieťaťa k ľuďom, k svetu i k sebe samému, najmä prostredníctvom medziľudských vzťahov. Humanizácia výchovy spočíva v pomoci dieťaťu rozvíjať sa v jedinečnú, ľudskú osobnosť a to je možné zabezpečiť len premenou koncepcie výchovy na koncepciu založenú na skutočnom individuálnom rozvoji osobnosti každého dieťaťa, jeho možnostiach a schopnostiach.

Predškolský vek je veľmi významné obdobie. Dieťa neustále hľadá, objavuje a zhromažďuje v sebe nové poznatky. Ako sa dieťa naučí pri hre milovať, rozdávať, vcítiť a pomáhať inému dieťaťu v tomto období, tak bude žiť, učiť sa a pracovať aj v budúcnosti. V materskej škole máme možnosť v tvorivo humanistickom duchu podchytiť a rozvinúť základy emocionálnej inteligencie, môžeme rozvíjať emócie detí, učiť ich vyjadrovať vlastné názory, prejavovať city, rozmýšľať, hľadať príčiny, objavovať základné hodnoty ľudského života.

 

                         Aby naše deti mohli raz povedať :

            „Všetko, čo skutočne potrebujem vedieť o tom, ako žiť,

           čo robiť a ako vôbec byť, som sa naučil v materskej škole.“ 

 

                                 

                                                        

                        

                                                                

 

                           

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                  

                                                                                              

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoalbum

Interiér a exteriér našej MŠ

Datum: 29. 12. 2011
Fotografií: 22
Zložiek: 1

Školský rok 2015/2016

Datum: 4. 12. 2015
Fotografií: 490
Zložiek: 29

Školský rok 2016/2017

Datum: 16. 9. 2016
Fotografií: 774
Zložiek: 37

Školský rok 2017/2018

Datum: 24. 9. 2017
Fotografií: 763
Zložiek: 28

Školský rok 2018/2019

Datum: 16. 8. 2018
Fotografií: 639
Zložiek: 16

Ponuka fotenia

Datum: 20. 11. 2018
Fotografií: 3
Zložiek: 0