Choď na obsah Choď na menu
 


   

 

    Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt detské kreslené obrázky

      

                  Materská škola

   má dať dieťaťu taký základ, aby  malo  

     celý život potešenie zo vzdelávania.

 

 „Skloniť sa treba k práci, čo dáva ľuďom chlieb. Hlbšie sa však treba skloniť

k matkám, čo dali život deťom. Ale najhlbšie k učiteľom, čo z bytosti  

vychovali človeka, lebo je ľahšie vrch preniesť, rieku zahatať, prinútiť ju

 proti prúdu tiecť, ako vychovať človeka so srdcom a dušou ľudskou.“

                                                                                                                          J.A.Komenský

 

Dieťa prichádza na svet s istými anatomicko-fyziologickými predpokladmi. Postupne po narodení sa stáva členom ľudskej spoločnosti, ktorá ho obklopuje a pôsobí naň mnohotvárne. Vo vývine dieťaťa má osobitné významné miesto výchova. Práve detská duša by mohla určiť nový smer ľudského pokroku a snáď i viesť k vyšším formám civilizácie.

Deťom sa venuje  pozornosť v  škole  i v  rodine, ale môžeme  vždy  povedať, že s plnou úctou a vážnosťou k nim? Vychovávame v dobe, keď sa dôsledne zdôrazňujú také všeľudské hodnoty ako je demokracia, humanizácia, ľudské práva. Uvedené hodnoty sú predpokladom plnohodnotného života s  plným rešpektovaním osobnosti človeka.

 Humanistický prístup vo výchove charakterizuje úcta k osobnosti dieťaťa, uznanie jeho hodnoty ako človeka. Každá osobnosť je jedinečná a je potrebné ju rešpektovať. Príprava na život prebieha tvorbou a prežívaním vzťahov dieťaťa k ľuďom, k svetu i k sebe samému, najmä prostredníctvom medziľudských vzťahov. Humanizácia výchovy spočíva v pomoci dieťaťu rozvíjať sa v jedinečnú, ľudskú osobnosť a to je možné zabezpečiť len premenou koncepcie výchovy na koncepciu založenú na skutočnom individuálnom rozvoji osobnosti každého dieťaťa, jeho možnostiach a schopnostiach.

Predškolský vek je veľmi významné obdobie. Dieťa neustále hľadá, objavuje a zhromažďuje v sebe nové poznatky. Ako sa dieťa naučí pri hre milovať, rozdávať, vcítiť a pomáhať inému dieťaťu v tomto období, tak bude žiť, učiť sa a pracovať aj v budúcnosti. V materskej škole máme možnosť v tvorivo humanistickom duchu podchytiť a rozvinúť základy emocionálnej inteligencie, môžeme rozvíjať emócie detí, učiť ich vyjadrovať vlastné názory, prejavovať city, rozmýšľať, hľadať príčiny, objavovať základné hodnoty ľudského života.

 

                         Aby naše deti mohli raz povedať :

            „Všetko, čo skutočne potrebujem vedieť o tom, ako žiť,

           čo robiť a ako vôbec byť, som sa naučil v materskej škole.“ 

 

                               007.gif  

                                                        

                        

                                                                

Materská  Škola     

  Dukelských   hrdinov                       

           OZNAMUJE,                   

že  v dňoch  od 30.apríla  do 30 mája  bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019. Prihlášky do materskej školy  si môžete vyzdvihnúť každý deň od 6.30hod. do 16.00hod., alebo stiahnuť na našej internetovej stránke www.msdukhrdinovsnina.estranky.sk.

Podmienky prijatia:

1. Dovŕšenie 2 rokov veku dieťaťa.

2.Vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do materskej školy.

3. Prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým      začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

4. Prednostne sa prijímajú deti s nástupom do 15.09.2017                                                                                                                                      

 PONÚKAME:                 

  • výučbu anglického jazyka
  • výučbu v počítačovej miestnosti
  • dopravný krúžok
  • náboženskú výchovu – „Bližšie k Bohu“
  • predplaveckú prípravu
  • návštevy jazdeckého klubu
  • aktivity podporujúce zdravie detí ( vychádzky pod les, k rieke)
  • logopedickú starostlivosť

                              

Podrobné informácie získate na našej web stránke

alebo na telefónnom čísle

057 762 25 11

 

                           

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                  

                                                                                              

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoalbum

Interiér a exteriér našej MŠ

Datum: 29. 12. 2011
Fotografií: 22
Zložiek: 1

Školský rok 2015/2016

Datum: 4. 12. 2015
Fotografií: 1126
Zložiek: 29

Školský rok 2016/2017

Datum: 16. 9. 2016
Fotografií: 1754
Zložiek: 37

Školský rok 2017/2018

Datum: 24. 9. 2017
Fotografií: 353
Zložiek: 9